Information

För mikrobryggerier (FAQ)

SwedBeer.se ger dig mer sälj på ett enkelt och billigt sätt.

Kostnad för tjänsten

Med SwedBeer.se betalar du endast en fast avgift per levererat kolli, inklusive order, lager, plock, pack och distribution.

Destruktion: 30 kr per flask-/burkkolli upp till 10 liter och 120 kr per engångsfatskolli upp till 30 liter.
Reklamation: 50 kr per flask-/burkkolli upp till 10 liter. 100 kr i administrativ avgift per reklamation.
Lagerarbete: Timdebitering sker vid t.ex. etikettering av omärkta kollin.

Det här ingår

Fördelar

För kunder (FAQ)

Swedbeer.se ger dig möjlighet att testa fler sorters öl från olika bryggerier

Det här ingår

Fördelar